ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านเดอะ ดีไลท์ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC