ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านเอกมงคล 4 งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น1000 AC