ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านแกรนด์ชนปาร์ค งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 600 AC