ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้าน พฤกษานารา งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 1000 AC