ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้าน ฟ้ามิอาจกั้น งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 600 AC