ผลงานการติดตั้ง หน้างาน อ่างมาบประชัน งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 600 AC