ผลงานการติดตั้ง หน้างาน เขาน้อย พัทยา งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น1000 AC