ผลงานการติดตั้ง หน้างาน โป่งกลาง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC