ผลงานการติดตั้ง หน้างาน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประตูออโต้ดอร์ รุ่น มีจอ LED