ผลงานการติดตั้ง หมู่บ้าน ภัททาไพร์ม Patta Prime งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC