ผลงานการติดตั้ง เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว งานติดตั้งประตูออโต้ดอร์ รุ่น มีจอ LED