หน้างาน : มอเตอร์บานเลื่อน

เป็นบานประตูเดิมของลูกค้า ติดตั้งระบบประตูรั้วรีโมทเพิ่มเติม