มาอีกแล้ว งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนมาอีกดชุดวันนี้