ยามบ่ายจัด อีกชุดครับวันนี้ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน