ยามบ่ายๆ จัดมาอีกชุดครับ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน