ราคาเริ่มต้นไม่รวมบานประตูเพียง 24,000 บาท รวมค่าแรงติดตั้ง* งานติดตั้งประตูออโต้ดอร์