ร้านบ้านแกง พัทยาเหนือ

ติดตั้ง ออโต้ดอร์ 1 ชุดพร้อม Touch switch