ลดสัมผัส ลดเสี่ยง เลี่ยงไวรัส งานติดตั้ง Auto Door