ลุยงานแต่เช้า อีกวันครับ กับงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน