วันที่ฝนตกเย็นๆ แบบนี้ ทีมงานเรายังทำงานตลอดงานติดตั้งประตูม้วนคุณภาพ หน้างาน: บ้านลูกค้า