หลังจากหยุดยาวไปหลายวัน งานเข้าแต่เช้าเลย กับงานติดตั้งประตูม้วนคุณภาพ โดยช่างติดประตูม้วนมืออาชีพ