อยู่ไม่อยู่จริงๆ งานเข้าเพียบ อีกชุดครับวันนี้ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน