เพื่อความสะดวก ในการเปิดประตูบ้านง่ายนิดเดียว งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน