เราสามารถผลิตทำรางและบานประตูได้ทุกสีตามที่ท่านต้องการ ราคาเริ่มต้นไม่รวมบานประตูเพียง 24,000 บาท