โครงการ The Trust พัทยา

ติตตั้งแขนกั้นทางเข้า-ออก และระบบบัตรผ่านอิเล็คทรอนิกส์