top of page

Autodoor: โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นอีสเทิร์นซีบอร์ดบ้านฉาง


 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท เอ็มบีเอฟ เทย์เลอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

188/24 ม.4 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

---------------------------------------------------

สถานที่ติดตั้ง : โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นอีสเทิร์นซีบอร์ดบ้านฉางComments


bottom of page