top of page

Cafe amazon สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ติดตั้ง Autodoor SPEEDZ 150LED

 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท เอส อาร์ แอล เบเวอร์เรจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

301 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สถานที่ติดตั้ง : ร้าน Cafe Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) ในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
Commentaires


bottom of page