ออโต้ดอร์

auto door-01.jpg

ทาง FES รับทำประตูออโต้ดอร์ทั้งแบบปรับจากประตูบานเลื่อนที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบอัตโนมัติ หรือเป็นหน้างานใหม่ที่ยังไม่มีบานประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูแบบเปิดบานเดียวหรือบานคู่ โดยเราสามารถผลิตทำรางและบานประตูได้ทุกสีตามที่ท่านต้องการ ราคาเริ่มต้นไม่รวมบานประตูเพียง 24,000 บาท รวมค่าแรงติดตั้ง*

*เป็นราคาสำหรับหน้างานที่มีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

ตัวอย่างผลงาน