top of page

ประตูม้วน

บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตประตูม้วนเอง ตั้งแต่ใบประตูม้วน

รวมไปถึงโครงสร้างภายใน ลูกค้าจึงสามารถเลือกรูปแบบ

ขนาด ความหนา และสี ของใบได้ตามต้องการ

โดยประตูม้วนของ FES มีราคาเริ่มต้นที่เพียงตารางเมตรละ 530 บาท

ค่าแรงเริ่มต้นที่ 1,500 บาท*

*เป็นราคาสำหรับหน้างานที่มีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

ชนิดของระบบประตูม้วน

อะไหล่-05.jpg
อะไหล่-03.jpg
อะไหล่-04.jpg

รูปแบบใบ

อะไหล่-02.jpg

ประตูม้วนมอเตอร์

ลายโปร่ง-05.jpg
Untitled-1-01(4).jpg
อะไหล่-01.jpg

ตัวอย่างผลงาน

bottom of page