จัดไปอีกชุด สำหรับงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 1000 AC