ติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน เพื่อๆความสบาย ให้กับคนในบ้านในการเปิดประตู