ประตูม้วนสแตนเลส โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน

ติดตั้งประตูม้วนสแตนเลส 2 บาน