ผลงานการติดตั้งประตูม้วน บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น แยกขนำไร่