ผลงานการติดตั้งประตูม้วน หน้างาน ร้านอุดมทรัพย์ ไร่กล้วย ศรีราชา