ผลงานการติดตั้ง หน้างาน ซอย วัดบุญกาญจนา 3 ติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 1000 AC