ผลงานการติดตั้ง หน้างาน เขาชีจรรย์ นาจอมเทียน งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น ROGER