ผลงานการติดตั้ง หน้างาน เขาตาโล งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 2000 AC