ผลงานการติดตั้ง หน้างาน โป่ง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC