ผลงานการติดตั้ง เมืองชลบุรี งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC