วันนี้ ทีมงานช่างเราเข้าติดติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน แต่เช้าเลยงานดีงานเรียบร้อย เน้นคุณภาพเอาใจลูกค้า