งานติดตั้งประตูม้วนระบบมอเตอร์ข้าง 1 บาน บ.22มีนา อมตะซิตี้