ผลงานการติดตั้งประตูม้วน บ.รุ่งเรืองสุวรรณ คอนสตรัคชั่น