ผลงานการติดตั้ง หนองใหญ่ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC