ผลงานการติดตั้ง ตำบล โป่ง อำเภอบางละมุง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC