ผลงานการติดตั้ง บางเสร่ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC